અફઘાનિસ્તાનમા ભૂકંપમા 250થી વધુ લોકોના મોત
નવી દિલ્હી, 22 જૂન (હિ.સ.) અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપમા, 250થી વધુ લોકોના મોત હિન્દુસ્થાન સમાચાર/
અફઘાનિસ્તાનમા ભૂકંપમા 250થી વધુ લોકોના મોત


નવી દિલ્હી, 22 જૂન (હિ.સ.)

અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપમા, 250થી વધુ લોકોના મોત

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/


 rajesh pande